TERMENI ȘI CONDIȚII UTILIZARE WEBSITE

ATZEMOS – societatea ATZEMOS SRL, cu sediul în București, str. Daniel Constantin, Nr. 8, Sector 1 înregistrată la ONRC sub nr. J40/13729/2020, ROONRC.J40/13729/2020, CUI RO 43207582, în calitate de proprietar al Site-ului web

SITE – Domeniul www.ilvolostore.com si subdomeniile acestuia.

CONTINUT:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 
 • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către Atzemos prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 
 • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Atzemos utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; 
 • informații legate de produsele Atzemos 
 • date referitoare la Atzemos, sau alte date confidențiale sau comerciale ale acesteia

UTILIZATOR – orice persoana care vizitează site-ul www.ilvolostore.com sau subdomeniile acestuia.

COMUNICARI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush, etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si/sau sondaje de opinie.

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informație privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”) astfel cum sunt definite de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/ GDPR) 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor si/sau promoțiilor desfășurate de către Atzemos într-o anumita perioada, fără nici un angajament din partea Atzemos cu referire la informațiile conținute de acesta.

 1. ASPECTE GENERALE

1.1. Documentul     stabilește     termenii     si     condițiile     de     utilizare     ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către Utilizator in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre Atzemos si acesta. Te rugam sa parcurgi cu atenție acest document pentru a preîntâmpina eventuale consecințe nedorite/ neplăcute, ce pot fi apreciate de către Utilizator ca având un impact negativ asupra datelor sale si/sau informațiilor furnizate companiei Atzemos.

Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea Conținutului, implica acceptarea Utilizatorului la prezentele termeni si condiții; Utilizatorul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si condițiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii si condițiile valabile la momentul notificării acestuia in scris de către Atzemos.

1.2. Prin folosirea Siteului/Conținutului/, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Conținutului sau oricărui terț cu care Atzemos are încheiate contracte, in conformitate cu legislația romana in vigoare.

1.3. In cazul in care Utilizatorul nu este de acord si/sau nu accepta prezentul document privind termeni si condiții va trimite un e-mail pe adresa contact@ilvolostore.com cu precizarea motivelor si/sau solicitărilor de realizare a modificărilor intervenite.

 1. CONTINUT

2.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusiva a Atzemos, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare). 

2.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut in orice alt context decât cel original intenționat de Atzemos, includerea oricărui conținut in afara site-ului Atzemos, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Atzemos asupra conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Atzemos. 

2.3. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza în mod limitat conținutul site-ului numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale prezentului document. 

2.4. In cazul in care Atzemos conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intra-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Atzemos pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

2.5. Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Atzemos  si/sau al angajatului sau colaboratorului Atzemos care a mijlocit transferul de conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut. 

2.6. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

 1. CONTACT PENTRU UTILIZATORI

3.1. Atzemos publica pe website datele complete si corecte de identificare si contactare de către Utilizator. 

3.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului de magazin online prezent pe site, Utilizatorul declara si accepta sa fie contactat prin orice mijloc disponibil incluzând si mijloacele electronice, de către Atzemos (fără însă a exista o obligație din partea societății in acest sens) înțelegând ca prin completarea informațiilor cu privire la datele sale de contact, precum nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon etc. aceste date urmează a fi prelucrate si evidențiate in baza de date in scopul realizării tranzacției comerciale (vânzărilor), îmbunătățirii relațiilor comerciale, respectiv in scopul bunei desfășurări a activității economice si comerciale ale companiei. Pentru detalii si informații suplimentare legate de prelucrarea si administrarea datelor tale cu caracter personal, puteți consulta Politica de confidentialitate.  

3.3. Completarea parțiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezintă in nici un fel un angajament din partea Atzemos de a contacta Utilizatorul. 

3.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Atzemos se realizează in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului si Atzemos, considerând-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea Atzemos in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzând si comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site. 

3.5. Utilizatorului declara expres ca datele de contact furnizate ii aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) si ca vor putea fi folosite de către Atzemos in comunicările sale cu Utilizatorul în scopurile permise. 

 1. FRAUDA

4.1. Atzemos nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (email/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

4.2. Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale personale. 

4.3. Atzemos își declina orice responsabilitate, in situația in care un Utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele Atzemos. 

4.4. Utilizatorul va informa Atzemos asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

4.5. Atzemos nu promovează mesajele sau practicile de tip ”SPAM”. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de email. 

4.6. Comunicările realizate de către Atzemos prin mijloace electronice de comunicare la distanta (ex. e-mail) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

4.7. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativa de fraudare a Siteului/Conținutul si/sau Atzemos. Atzemos își rezerva dreptul de a lua orice măsuri legale se impun împotriva următoarelor acțiuni:

 • accesarea datelor de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda. 
 • Alterarea sau modificarea conținutul Site-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către Atzemos către Utilizator 
 • Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează Site-ul. 
 • Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către Atzemos către Utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 
 • Participarea in campanii promoționale sau efectuarea de tranzacții prin folosirea de date false (nume care nu sunt reale)
 1. LIMITARE DE RĂSPUNDERE

5.1.    Atzemos nu poate fi ținuta responsabila in nici un fel in fata niciunui Utilizator care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât in limita prezentului document.

5.2.    In cazul in care un Utilizator considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către Atzemos violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii Atzemos, conform detaliilor de contact la contact@ilvolostore.com.

5.3.    Atzemos nu ii conferă Utilizatorului dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Atzemos. 

5.4.    Atzemos nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. 

5.5.    Atzemos este exonerata de orice răspundere in cazul utilizării Site-ului si/sau al conținutului transmis către Utilizator, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Atzemos, atunci când aceasta utilizare a 
conținutului poate sau produce pagube de orice natura Utilizatorului si/sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut. 

5.6.    In limita prevederilor Termeni si Condiții, operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea intre Utilizator si oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Siteului. 

 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Site-ului, precum și contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site vor fi guvernate de legislația romană.

Eventualele litigii care decurg din sau in legătură cu folosirea Site-ului web sau in legătură cu aceste tranzacții se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Atzemos.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Atzemos este stabilită cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor si a legislației naționale in domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa consultați Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal si Politica de cookies.

De asemenea, pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați:

ATZEMOS SRL
București, str. Daniel Constantin, Nr. 8, Sector 1
Email contact@ilvolostore.com

TERMS AND CONDITIONS OF WEBSITE USE

ATZEMOS – AZTEMOS SRL, based in Bucharest, 8 Daniel Constantin Street, Sector 1, registered at the Trade Register Office under J40/13729/2020, Unique Registration Code (CUI) RO 43207582, as owner of the website

SITE – the domain www.ilvolostore.com and its subdomains.

CONTENT:

 • All information on the site that can be visited, viewed or otherwise accessed using electronic equipment;
 • The content of any e-mail sent tot its users or customers by Atzemos by electronic means and/or any other available means of communication;
 • Any information communicated by any means by an employee or collaborator of Atzemos to the user, according to the contact information specified or not by them;
 • Information about the Atzemos products;
 • Data relating to Atzemos, or other confidential or commercial data thereof;

USER – any person who visits the site www.ilvolostore.com or its subdomains.

COMMERCIAL COMMUNICATIONS – any type of message sent (such as: e-mail / SMS / telephone / mobile push / webpush, etc.) containing general and thematic information, information on products similar or complementary to those you have viewed, information on offers or promotions, as well as other commercial communications such as market research and / or opinion polls.

PERSONAL DATA – any information concerning an identified or identifiable natural person (“data subject”) as defined by Regulation no. 679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation / GDPR)

PERSONAL DATA OPERATOR – a natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or together with others, establishes the purposes and means of processing personal data;

NEWSLETTER – the means of periodic information, exclusively electronic, on the products and / or promotions carried out by Atzemos during a certain period, without any commitment on the part of Atzemos with reference to the information contained therein.

 1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The document establishes the terms and conditions of use of the Site/Content/Serbive by the User if they do not have another valid use agreement, concluded between Atzemos and the user. Please read this document carefully to prevent any unintended/unpleasant consequences, which may be appreciated by the User as having a negative on their data and/or information provided to Atzemos.

1.2. By using the Site / Content /, the User is solely responsible for all activities arising from its use. The User is also liable for any material, intellectual, electronic or any type of damage caused to the Site, the Content or any third party with which Atzemos has concluded contracts, in accordance with the Romanian legislation in force.

1.3. If the User does not agree and / or does not accept this document regarding the terms and conditions, they shall send an e-mail to contact@ilvolostore.com specifying the reasons and / or requests to make changes.

 1. CONTENT

2.1. The content, as defined in the preamble, including but not limited to logos, stylized representations, commercial symbols, still images, dynamic images, text and / or multimedia content presented on the Site, is the exclusive property of Atzemos, which is and reserved all rights obtained for this purpose directly or indirectly (through licenses for use and / or publication).

2.2. The user shall not copy, distribute, publish, transfer to third parties, modify and / or otherwise alter, use, link to, expose, include any content in any context other than the original intended by Atzemos, include any content outside the site of Atzemos, remove the signs that signify the copyright of Atzemos over the content as well as participate in the transfer, sale, distribution of materials made by reproducing, modifying or displaying the content, except with the express consent of Atzemos.

2.3. The user may copy, transfer and / or use to a limited extent the content of the site only for personal or non-commercial purposes, and only if they do infringe upon the provisions of this document.

2.4. If Atzemos grants the User the right to use in the form described in a separate use agreement, a certain content, to which the User has or obtains access as a result of this agreement, this right extends only to that or those contents defined in agreement, only for the period of its existence or these contents on the site or the period defined in the agreement, according to the defined conditions, if they exist and do not represent a contractual commitment from Atzemos for that User or any other third party who has / obtains access to this content transferred, by any means and which could be or is harmed in any way as a result of this content, during or after the expiration of the user agreement.

2.5. No content transmitted to the User, by any means of communication (electronic, telephone, etc.) or acquired by them by accessing, visiting and / or viewing constitutes a contractual obligation on the part of Atzemos and / or the Atzemos employee or collaborator who mediated the transfer of content, if any, to that content.

2.6. Any use of the Content for purposes other than those expressly permitted by the document or the accompanying use agreement, if any, is prohibited.

 1. CONTACT FOR USERS

3.1. Atzemos publishes on the website the complete and correct identification and contact data provided by the User.

3.2. By using the contact form or the online store service form displayed on the site, the User declares and agrees to be contacted by any available means including electronic means, by Atzemos (but without any obligation on the part of the company in this regard) understanding that by filling in their contact details, such as name, surname, e-mail address, telephone number, etc. these data are to be processed and highlighted in the database in order to carry out the commercial transaction (sales), to improve the commercial relations, and to carry out the economic and commercial activity of the company respectively. For details and additional information related to the processing and administration of your personal data, you can consult the Privacy Policy.

3.3. The partial or full completion of the contact form and its sending does not represent in any way a commitment on the part of Atzemos to contact the User.

3.4. Accessing the Site, using the information presented on it, visiting the pages or sending e-mails or notifications addressed to Atzemos is done electronically, by telephone, or any other means of communication available to the User and Atzemos, which means that the User agrees to receive notifications from Atzemos electronically and / or by telephone, including communications by e-mail, short messages (SMS) or through announcements on the site.

3.5. The User expressly declares that the contact details provided belong to them (email address, telephone number, delivery address) and that they may be used by Atzemos in its communications with the User for the permitted purposes.

 1. FRAUD

4.1. Atzemos does not request from its Users information regarding confidential data, bank accounts/cards or personal passwords by any means of communication (email/telephone/SMS,etc.).

4.2. The User assumes full responsibility for the disclosure of a third party’s personal data.

4.3. Atzemos disclaims any responsibility in the event that a User is/would be harmed in any way by a third party that claims to be /represent Atzemos’ interests.

4.4. the User shall inform Atzemos of such attempts, using the contact details provided.

4.5. Atzemos does not promote “SPAM” messages or practices. Any User who has explicitly provided his e-mail address on the site may opt to deactivate the customer account related to this e-mail address.

4.6. Communications made by Atzemos by electronic means of distance communication (eg e-mail) contain the complete and compliant identification data of the sender or links to them, at the date of transmission of the content.

4.7. The following purposes will be considered an attempt to defraud the Site / Content and / or Atzemos. Atzemos reserves the right to take any legal action required against the following actions:

 • accessing data of any type of another User by using an account or by any other method.
 • Altering or modifying the content of the Site or any correspondence sent in any way by Atzemos to the User.
 • Affecting the performance of the server (s) running the Site.
 • Accessing or disclosing to any third party who does not have the necessary legal authority, the content sent by any means by Atzemos to the User when they are not the legitimate recipient of the content.
 • Participating in promotional campaigns or making transactions using false data (names that are not real)
 1. LIMITATION OF LIABILITY

5.1. Atzemos cannot be held responsible in any way to any User who uses the Site or the Content, other than within the limits of this document.

5.2. If a User considers that Content posted by any means by Atzemos infringes copyright or any other rights, he may contact Atzemos for details, according to the contact details at contact@ilvolostore.com

5.3. Atzemos does not grant the User the right to download or modify in whole or in part the content, to reproduce in whole or in part the content, to copy, or to exploit any content in any other way, or to transfer to any third party any content to which it has and / or has obtained access, based on an agreement of use, without the prior written consent of Atzemos.

5.4.    Atzemos shall not be responsible for the content, quality or nature of other sites that are reached through content links, regardless of the nature of those links. For those sites, the responsibility lies entirely with their owners.

5.5. Atzemos is exempt from any liability in the event of use of the Site and / or the content transmitted to the User, by any means (electronic, telephone, etc.), through the sites, e-mail or an employee of Atzemos , when this use of Content may or may not cause damage of any kind to the User and / or any third party involved in this transfer of Content.

5.6. Within the provisions of the Terms and Conditions, the operators, administrators and / or owners of the site shall by no means be held liable for the relationships or consequences resulting from, but not limited to, purchases, special offers, promotions, promotions, or any other type of relationship / connection / transaction / collaboration / etc. which may appear between the User and any of those who promote themselves directly or indirectly through the Site.

 1. APPLICABLE LEGISLATION AND JURISDICTION

The use of the Site, as well as the contracts for the purchase of products concluded through this Site shall be governed by Romanian law.

Any disputes arising out of or in connection with the use of the Website or in connection with these transactions will be settled amicably or, if this is not possible, the disputes will be resolved by the competent Romanian courts that have jurisdiction over the Atzemos headquarters.  

 1. PERSONAL DATA PROCESSING

The processing of personal data at Atzemos level is established in compliance with the General Regulation on Data Protection and national legislation in the field of data protection.

For more details on personal data processing, please see the Privacy Policy and the Cookies Policy.

Also, for any requests or clarifications regarding data protection, please contact us:

AZTEMOS SRL,
Bucharest, 8 Daniel Constantin Street, Sector 1,
Email contact@ilvolostore.com